О НАМА

50 godina

Културно уметничко друштво “Димитрије Котуровић“ основано је 12.11.1967. године у Београду, у Раковици.
Од свог оснивања, 
ансамбл народних игара и песама је започео рад на студиозном оплемењивању
богатог фолклорног наслеђа наших народа, 
обједињујући основне вредности  наше
традиционалне културе,
а истовремено чувајући њихов основни карактер.
У Друштву постоје и раде четири секције, са много подгрупа, у оквиру истих :

– Ансамбл народних игара
– Народни оркестар
– Аматерско позориште “КОТ ТЕАТАР“
– Традиционално певање

Осим идеје о чувању, неговању, преношењу и самом уживању у традиционалној култури
„Котуровић“  веома полаже и на
васпитно-едукативни карактер, као и педагошки рад и приступ.